Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bậc

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 1137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4855988

Trang nhất » Sản phẩm » THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HIỆN TRƯỜNG - PHÒNG LAB » Test nhanh nước sản xuất và nước thải » KYORITSU – Nhật


Test nhanh sắt Iron Fe(D) thang thấp PACKTEST WAK-Fe(D) – KYORITSU

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

+Test nhanh sắt Iron Fe(D) thang thấp PACKTEST WAK-Fe(D) – KYORITSU
Model WAK-Fe(D)
Hãng sản xuất:  KYORITSU – Nhật. Made in Japan
-Thang đo: 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L
-Thời gian phản ứng: 2 phút
-Số lượng: 50 (cái/hộp)
-Nặng khoảng : 140g
-Kích thước hộp: 165L × 110W × 65H mm

Xem thêm bảng liệt kê các PACKTEST do Kyoritsu sản xuất:

Tên mẫu thử Model Thang đo
(mg/L=ppm)
Reaction Time Cái
/hộp
Ag Silver WAK-Ag 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 3 min. 50
Al Aluminum WAK-Al 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 1 min. 40
Au Gold WAK-Au 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 40
B(C) Boron (High Range) WAK-B(C) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 10 min. 40
B Boron WAK-B 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 min. 50
Ca Calcium WAK-Ca 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 2 min.  
50
Calcium Hardness 0, 5, 12.5, 25, 50, ≥125 mg/L
Cblt Cobalt WAK-Cblt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 3 min. 40
Cl(300) Chloride (300) WAK-Cl(300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 10 sec. 40
Cl(200) Chloride (200) WAK-Cl(200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 10 sec. 40
Cl(D) Chloride (Low Range) WAK-Cl(D) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 1 min. 40
ClO(C) Residual Chlorine (High Range) WAK-ClO(C) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 10 sec. 50
ClO·DP Residual Chlorine (Free) WAK-ClO·DP 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 10 sec. 50
T·ClO Total Residual Chlorine WAK-T·ClO 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 2 min. 50
ClO2 Chlorine Dioxide WAK-ClO2 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 10 sec. 40
NaClO2 Sodium Chlorite WAK-NaClO2 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 10 sec. 40
NaClO2(D) Sodium Chlorite (Low Range) WAK-NaClO2(D) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 40
CN-2 Free Cyanide WAK-CN-2 ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 8 min. 40
COD(H) COD (High Range) WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 5 min. 50
COD COD WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 5 min. 50
COD(D) COD (Low Range) WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 5 min. 50
Cr6+ Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50
Cr·T Total Chromium WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 5.5 min. 40
CS Cationic Surfactants WAK-CS 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 5 min. 50
Cu Copper WAK-Cu 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 1 min. 50
CuM Copper (DDTC) WAK-CuM 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 2 min. 50
F Fluoride (Free) WAK-F 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 10 min. 50
Fe Iron WAK-Fe 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
Fe(D) Iron (Low Range) WAK-Fe(D) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50
Fe2+ Iron (Divalent) WAK-Fe2+ 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 sec. 50
Fe2+(D) Iron (Divalent) (Low Range) WAK-Fe2+(D) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 30 sec. 50
Fe3+ Iron (Trivalent) WAK-Fe3+ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 30 sec. 50
FOR Formaldehyde WAK-FOR 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 4 min. 40
H2O2(C) Hydrogen Peroxide
(High Range)
WAK-H2O2(C) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 20 sec. 50
H2O2 Hydrogen Peroxide WAK-H2O2 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50
HYD Hydrazine WAK-HYD 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 10 min. 40
MAL M-Alikalinity WAK-MAL 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCo3 mg/L 20 sec. 50
Me Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) WAK-Me 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50
Mg Magnesium WAK-Mg 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 1 min.  
50
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L
Mn Manganese WAK-Mn 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 50
Mo Molybdenum WAK-Mo 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 1 min. 50
NH4(C) Ammonium (High Range) WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 10 min.  
 
50
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
NH4 Ammonium WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
5 min.
 
50
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Ni Nickel WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
Ni(D) Nickel (DPM) WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
NO2(C) Nitrite (High Range) WAK-NO2(C) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L  
5 min.
 
50
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
NO2 Nitrite WAK-NO2 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L  
2 min.
 
50
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L
NO3(C) Nitrate (High Range) WAK-NO3(C) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L  
 
5 min.
 
 
50
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L
NO3 Nitrate  WAK-NO3 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 3 min. 50
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
O3 Ozone WAK-O3 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50
Pd Palladium WAK-Pd 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 1 min. 50
pH pH WAK-pH pH(5.0 - 9.5) 0.5 increment
10 step
20 sec. 50
TBL pH-TBL WAK-TBL pH (1.6 - 3.4) 0.2 increment
10 step
20 sec. 50
BCG pH-BCG WAK-BCG pH(3.6 - 6.2) 0.2 increment 
14 step
20 sec. 50
BTB pH-BTB WAK-BTB pH(5.8 - ≥8.0)0.2 increment 
2 step
20 sec. 50
PR pH-PR WAK-PR pH (≤6.2 - ≥8.8) 12step 20 sec. 50
TBH pH-TBH WAK-TBH pH (8.2 - 9.6) 0.2 increment 
7 step
20 sec. 50
ANC pH-Anthocyanin ZAK-ANC * pH (2 – 13) 1 increment
12 step
1 min. 10
PNL Phenol WAK-PNL 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 8 min. 40
PO4(C) Phosphate (High Range) WAK-PO4(C) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L  
 
1 min.
 
 
40
Phosphate-Phosphorus
(High Range)
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L
PO4 Phosphate WAK-PO4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 1 min. 40
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
PO4(D) Phosphate (Low Range) WAK-PO4(D) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L  
 
5 min.
 
 
40
Phosphate-Phosphorus
(Low Range)
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L
PP Polyphenol ZAK-PP * 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 3 min. 10
RC Tannin in Green Tea ZAK-RC * 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 1 min. 10
S Sulfide (Hydrogen Sulfide) WAK-S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 3 min. 40
SiO2 Silica WAK-SiO2 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 6.5 min. 40
SiO2(D) Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 6.5 min. 40
SO3(C) Sulfite (High Range) WAK-SO3(C) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L 10 sec. 50
TH Total Hardness WAK-TH 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 30 sec. 50
TN·i Total Nitrogen (Inorganic) WAK-TN·i 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 20 min. 40
VC L-Ascorbic Acid WAK-VC 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 3 min. 50
Zn Zinc WAK-Zn 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50
Zn(D) Zinc (Low Range) WAK-Zn(D) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 6 min. 40
Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
 
Nguyễn Văn Mười – Phòng kinh doanh

Hot line : 090 858 0034 
 
Email: 
nvmuoi10tr@gmail.com; nvmuoi10@yahoo.com.vn
 
www.thietbithinghiemvn.com

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU
http://thietbithinghiemvn.com
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 
Copyright 2014. Bản quyền thuộc thietbithinghiemvn.com